Image 2

Stavební firma Stavby VlčekPo dobu svého působení firma dokončila několik desítek novostaveb a bezpočet rekonstrukcí. O úspěšnosti a kvalitě svědčí prezentace některých těchto domů v odborných časopisech jako jsou Můj dům, Dům a zahrada, Home. Jeden z realizovaných domů autora Ing. Arch. Jaroslava Němce byl nominován na dům roku v kategorii individuálních staveb v roce 2003. Takto vysoká ocenění svědčí o tom, že firma dokáže zvládnout i ty nejnáročnější realizace podle individuálních potřeb zadavatele. S ohledem na to, že firma sponzorovala 5 let kladenské hokejové žáky, najdou se dnes mezi zákazníky i hokejoví reprezentanti ČR.

Firma Stavby Vlček se zabývá veškerými stavebními pracemi na stavbách pro bydlení služby a výrobu, se specializací na stavbu rodinných domů, rekonstrukce a poskytování speciálních činností. Tyto práce nabízíme od roku 1994 v kladenském regionu, Slánsku, Rakovnicku, Berounsku popřípadě v Praze. Stavbu lze zadat včetně projektové přípravy a zajištění dokladů potřebných pro výstavbu, autorizovaného dozoru a přípravy kolaudačního řízení. Stavby rodinných domů probíhají v několika fázích.

Přípravná fáze

V přípravné fázi je dle projektu zpracována cenová nabídka a položkový rozpočet, pro návrh smlouvy o dílo. Před uzavřením smlouvy je ponechána možnost poskytování konzultací. Smlouva o dílo standardně obsahuje harmonogram postupu prací, popis konstrukcí a rozpočet.

Realizační fáze

Práce lze rozvrhnout podle nároku objednatele a velikosti zakázky, buď do jednoho roku nebo do dvou let. Běžný rodinný dům lze bez rizik dokončit a zkolaudovat za 1 rok (únor - listopad). Objednatel má svůj stavební dozor nebo tuto funkci alternuje sám. Je běžné konání kontrolních dnů a podrobné vedení stavebního deníku. Pro výstavbu jsou použity pouze kvalitní materiály a moderní stavební technologie.

Dokončovací fáze

Po dokončení je stavba připravena ke kolaudačnímu řízení. Samozřejmostí je zajištění všech revizních zpráv, dokladů a předávacího protokolu. Na přání objednatele lze zajistit geometrický plán s potvrzením na katastrálním úřadu. Minimální záruční doba se poskytuje 36 měsíců.

V každém případě nabízíme individuální přístup ke každé zakázce a dosaženou vysokou kvalitu prakticky bez reklamací.

Majitel firmy

Ing. Miroslav Vlček je autorizovaným inženýrem pozemních staveb od roku 1992 s bohatou předchozí praxí ve stavebnictví od roku 1972. Nejprve jako vedoucí pracovník v oblasti přidružené stavební výroby (vytápění, zdravotní technika, izolace), později v přípravě stavební výroby a nakonec jako hlavní stavbyvedoucí. To vše u známé stavební firmy realizující velké stavby.

Realizované projekty

 Rodinný dům - Kladno Rodinný dům - Kladno
 Rodinný dům - Kladno Rodinný dům - Kladno
 Rodinný dům - Kladno Rodinný dům - Kladno
 Interiér Interiér